• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/zeynelabidinvakfi/
  • https://twitter.com/zeynelabidinvak
HZ.İMAM ZEYNEL ABİDİN TÜRBESİ KÜLTÜR VAKFI RESMİ SİTESİNE HOŞGELDİNİZ...


Adı  Ali Bin Hüseyin                                                                         
Lakabı Zeynel Abidin (inananların ziyneti, takısı)anlamında
Büyük Dedesi  Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V)
Dedesi  İmam Aliyyel Murteza
Büyük Annesi  Hadiceyi Kübra
Babaannesi     Fatimetüz Zehra
Babası   İmam Hüseyni Deşti Kerbela
Annesi Prenses Şehribanu
Doğum Yeri     Medineyi Münevver
Doğum Tarihi   Hicri (38) yılı Miladi ise( 659) yılı
Vefat Yeri       Medineyi Münevver
Vefat Tarihi Hicri (95) yılı Miladi ise (717) yılı
Vefat nedeni             Emevi Sultanı zalim Abdül Melik Tarafından  Zehirletilerek şehit edilmişlerdir
12 İmamlarda4. imam
İmamlık süresi 35 yıl

İmam Zeynel Abidin Kerbela Faciasından kurtulan Ehli-Beyt neslinden Tek erkek kişidir ( çocuklar hariç) Kerbela Faciasında İmam Zeynel Abidin (21) yaşlarında ve üstelik hasta idi Hasta olmasına rağmen çıkıp Zalim Yezit in askerleriyle savaşmak istedi.

 

Çünkü bütün akraba ve yakınları gözleri önünde birer birer şehit ediliyorlardı O da bu görevden kaçamazdı ve öylede yaptı kalktı savaş elbiselerini giydi Cenk’e hazırdı oda yakınlarıyla aynı kaderi paylaşmak istiyordu ve bunun için Sevgili babası İmam Hüseyin den savaşa çıkmak için izin istediğinde İmam Hüseyin izin vermedi ve şöyle buyurdu “Ey sevgili oğulcuğum bugün Senin Kerbela da şehit olmana izin yoktur çünkü Ehli-Beyt nesli seninle devam edecektir beni ve Kerbela Şehitlerin’in İmamı sen olacaksın bizleri kefenleyip cenazeleri  kaldırma görevi sana düşmektedir sen daha sonra şehit edilip bizlere kavuşacaksın oğul” diye İmam Zeynel Abidine nasihat edip emanetleri teslim etmişlerdir ve İmam Zeynel Abidin’in bu olayına 2. Nuh (a.s) vakası da denmiştir. Kerbela Faciasından sonra Ehli-Beyt kadınlarıyla birlikte Şama götürülen İmam Zeynel Abidin Mescitte cami imamının Ehli-Beyt hakında olumsuz konuşması üzerine şu cevabı  konuşmayı yapmışlardır.

 

“Ey insanlar bize altı şey verildi ve yedi şeyle üstün kılındık 1-İlim, 2-Hilim, 3-Cömertlik, 4-Fesahat, 5-Yiğitlik, 6-Müminlerin gönlüne sevgimiz ihsan edildi. Şeçilmiş Peygamber Muhammed bizdendir; Sıddıyk (onu ilk gerçekleyen imamını ilk izhar eden) Ali;Caferi Tayyar Allahın ve Resulünün Arslanı Hamza ve bu Ümmetin iki sıbtı (Resullahın iki torunu soyunu sürdüren iki hayırlı ümmet mesabesinde olan oğulları) ve Deccali öldüren Mehdi bizdendir bunlara da herkesten üstün bir makam ihsan edildi bize.”

           

“Beni tanıyan tanır tanımayana da soyumu sopumu haber vereyim. Ey insanlar benim Mekke’yle Medine’nin oğlu Zemzemle Safanın oğlu benim Abasının eteğinde hacer-ül Evsedi taşıyanın oğlu benim herkesten daha iyi daha güzel bir tarzda hac törenini eda edenin oğlu benim en hayırlı ve gerçek Tavaf edip sa’yi ifa edenin oğlu benim en hayırlı ve gerçek Hac edip Lebbeyk Diyenin oğlu benim Burak’a binip göge ağanın oğlu benim geceleyin Mescid ül Haramdan Mescid ül Aksaya varanın oğlu benim Cebraille Sidretül Müntehaya Varan zatın oğlu benim hakkında yaklaştı yakınlaştı iki yay kadar kaldı yahut Daha da yakın denen zatın oğlu benim gökte Meleklerle Namaz kılanın oğlu Benim Allahın dilediği kendisine vahye dilenin oğlu benim Muhammed Mustafa’nın Oğlu benim Aliyyel Murtezanın oğlu benim Allahtan başka yoktur tapacak deyinceye Kadar halkla şavaşanın oğlu benim Resullahın huzurunda iki kılıçla savaşanın düşmana iki mızrakla vuranın iki kere göçenin iki beyattede beyat edenin  Bedirde, Huneyn’de dövüşenin Göz ucuyla bakıncaya dek Allaha şirk koşmayanın, Müminlerin Salihi Peygamberlerin varisi olanın Dine bidat katanların köklerini kazıyanın Müslümanların sevgilisi kesilenin savaşların Nurunun İbadet edenlerin ziynetinin Ağlayanlara baş tacı olanın sabırlıların en sabırlısının Alemler Rabbinin Rasulu Yasinin (Muhammedin S.A)soyundan olan gecelerini ibadetle geçirenlerin en üstünü Bulunanın Cebraille güçlendirilen Mikaille yardım görenin oğluyum Müslümanların Haremini koruyanların oğluyum Dinden çıkanları Ğerçekten sapıp zulmedenleri Beyatten dönüp ahdını bozanları öldürenin oğlu benim Fatımat-üz Zehranın oğlu Kadınların ulusunun oğlu.”  

Kaynak (Bihar ül-Envar:XLV.S.137.139)

ŞAİR FERAZDAKIN ZEYNEL ABİDİNLE İLGİLİ ŞİİRİ

Emevi Hükümdarı Abdül Melikoğlu Hişam Hacca gitmişti Hacerel Esvede yaklaşmak İstedi kalabalıkta imkan bulamadı bu sırada İmam Hüseyin oğlu İmam Zeynel Abidin Göründü halk hemen yol açtılar Hacerel Esvede dokundu Şamlılar bu kimdir diye sordular Hişam bilmiyorum dedi Şair Ferazdak  ben biliyorum dedi ve şu Şiirini okudu:

Bu Allahın kullarının hepsinden hayırlıdır budur tertemiz ap arı izi eseri tertemizdir Bir kişidir bu ki Mekke deresi de bilir onu düzü de Beyt de bilir onu

Haremde Hatimin Rük’nü o dokunmaya gelince elinin ayasına yapışıp öpmek diler

Kurayş onu görünce büyüklerin sonuna erişmiştir ondan ötesi yok der

Takva ehli’ni sayarsan bunlar imamlarıdır

Yer yüzü halkının en hayırlıları kimler derse bunlardır

Ancak eğer bilmiyorsan bil ki budur Fatıman’ın oğlu

Tanrı Peygamberleri onun atasıyla tamamlandı.

Senin sözün bir zarar vermez ona inkâr ettiğini Arapta bilir Acemde

Göz utanır da mehabetinden bakamaz ona

İnsan ancak güldüğü zaman söz söyleyebilir ona.

 

ŞEYH LÜFİD’İN RİVAYETİNDE ŞU BEYİTLER VAR

Tanrıyı bilen bunun derecesini de bilir çünkü ümmetler bunun evinin sayesinde dine kavuşmuştur. Mahlûkattan bunların buyruğuna uymayan derecelerini mahzar oldukları Nimetleri bilmeyen kim var

 

SIBT İBNİ AL CEVZİ VE SÜBKİNİN RİVAYETLERİNDE ŞU BEYİTLER VAR

Yücelikte öyle bir dereceye yücelmiştir ki oraya eller erişemez ayaklar başaramaz. Peygamberler onun atası yüzünden üstünlükler ulaşmışlar ümmetler atasının Ümmeti yüzünden anılmışlar cömert ne kadar cömert olursa olsun toplum ne kadar ihsan ederse etsin onların ihsanına ulaşamaz. Allah’ı anıştan sonra ilk olarak onlar anılır her başlangıçta böyle olduğu gibi. Her sonrada söz onların anışıyla biter.

Ehli-Beyt’in mucize ve kerametlerini iyilik ve üstünlüklerini ağaçlar kalem deniz’ler mürekkep olsa da yazmakla tükenmez biz inananları yüce Rabbimiz Ehli-Beyt’in yolundan izinden ayırmasın.

…Allah…Allah… Hu diyelim Gerçeğin demine Hu.

                                

 

 Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam9
Toplam Ziyaret330900
Hava Durumu
Saat
ULUSAL HABERLER
SİTE WEB MAİL